Növekvő Hold Alapítvány

A Növekvő Hold Alapítvány célja a gyermekvállaláshoz kapcsolódó, a nők megváltozott élethelyzetéből adódó testi, lelki, és szociális kihívások kezeléséhez, és a társadalomba családanyaként történő beilleszkedéséhez nyújtandó támogatás.

Az alapítvány tevékenysége:

Ennek megfelelően az alapítvány egészségügyi és szociális, valamint szabadidős és hobbitevékenységet végez.

Közhasznú szervezetként az alapítvány – az 1997. évi CLVI. törvény 26. § c) pontjában felsorolt tevékenységek közül – az alábbi tevékenységeket végzi:

- egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító-, egészségügyi rehabilitációs tevékenység: egészségügyi felvilágosító, egészséges életmódot népszerűsítő on-line és nyomtatott kiadványok, tanfolyamok, előadások, rendezvények, mentálhigiénés ismeretterjesztő csoportok, egészségügyi és mentálhigiénés szakemberek által tartott tanácsadás révén;

- nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés: on-line és nyomtatott kiadványok, tanfolyamok, előadások, rendezvények, az érintett területek szakemberei által tartott tanácsadás, on-line és off-line információs és tudásbázis létrehozása révén;

- munkaerőpiacon hátrányos helyzetű rétegek képzésének, foglalkoztatásának elősegítése - ideértve a munkaerő-kölcsönzést is - és a kapcsolódó szolgáltatások: gyedről/gyesről a munkába visszatérni kívánó kismamák részére szervezett készségfejlesztő tanfolyamok, előadások, rendezvények, karrier-tanácsadás, munkaerő-közvetítés révén;

A fenti tevékenységekkel összefüggésben az alapítvány célja továbbá a közösségszervezés, azaz: virtuális közösség építése, közösségi programok, rendezvények szervezése, állandó klub- és rendezvényhelyszín létrehozása, működtetése, valamint önszerveződő csoportok létrehozásának, működésének támogatása.

Alapadatok, elérhetőség

Név: Növekvő Hold Humánszolgáltató Közhasznú Alapítvány
Rövid név: Növekvő Hold Alapítvány
Képviselő: Kocsisné Péterfy Hajnal
A kuratórium tagjai: Kocsisné Péterfy Hajnal elnök, Dr. Fogassy Katalin, Schwerteczky Adrienn.

Székhely (egyben postacím): 1101, Budapest, Hungária krt. 5.-7., 5 ép., 2 lh., 4/4.
Telefon: 06 30 451 7132
E-mail:
novekvohold@gmail.com
Honlapkészítés